073 208 22 22
info@fysiotherapie-uniek.nl

Kids Gym

Kids Gym bij Fysiotherapie Uniek

Kids Gym is een wekelijks fitness- en oefenprogramma voor kinderen van 6 t/m 18 jaar met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening onder begeleiding van een fysiotherapeut. Hierbij kan je denken aan kinderen met overgewicht, astma, ontwikkelingsachterstanden (motorische of psychomotorische retardie), taaislijmziekte, downsyndroom, diabetes, obesitas, jeugdreuma, autisme, CP (cerebrale pareses), DCD (Developmental Coordination Disorder) of een aangeboren hartafwijking.

Wat houdt Kids Gym in en voor wie is het?

Kids Gym heeft als doel om kinderen te laten ontdekken dat sporten leuk & goed voor je is. Wekelijks komen er allerlei soorten van sport en spel aan bod. Dit gebeurt spelenderwijs, op basis van persoonlijk afgestemde doelen. Hiermee wordt er gewerkt aan de verbetering van o.a. de kracht, uithoudingsvermogen en de mentale conditie van het kind. Ook wordt er geprobeerd de sportieve interesses van het kind te achterhalen, zodat na afloop van het programma, een eventuele doorstroom naar een sportclub kan plaatsvinden.

Naast sporten, wordt er indien gewenst, ook aandacht geschonken aan gezonde voeding. Dit aangezien sommige kinderen het simpelweg niet lekker of interessant vinden. Hierdoor kan het gebeuren dat kinderen meer in gewicht toenemen dan gezond voor ze is. Dit kan leiden tot zowel fysieke- als emotionele gevolgen in de toekomst. Door tijdens Kids Gym ook aandacht aan voeding te geven, wordt er geprobeerd kinderen te motiveren bij het omgaan met eten, leren proeven en bewuste keuzes te maken. 

Hoe ziet het programma en de begeleiding van Kids Gym eruit?

Bij aanvang van het programma wordt gestart met een informatiebijeenkomst, waarbij onze kinderfysiotherapeut een eerste intake afneemt. Hierbij worden diverse fitheidsmetingen uitgevoerd op basis van de aandoening, leeftijd en de doelen van het kind. Hierna starten de wekelijkse trainingen van het programma. Deze worden begeleid door een Fysiotherapeut en vinden in basis plaats in de oefenzaal bij Uniek Fitness in Ammerzoden. Tussentijds en aan het einde van het programma zullen er ook nog geregeld metingen plaatsvinden en worden de doelen geëvalueerd. Tot slot zal er gedurende het programma ook de mogelijkheid geboden worden om een bijeenkomst bij te wonen bij onze diëtiste.

Wat je verder nog wilt weten over Kids Gym

Vanuit welke locatie wordt Kids Gym aangeboden?

De trainingen van Kids Gym kunnen zowel binnen- als buiten plaatsvinden. In de basis zal gebruik gemaakt worden van de locatie Uniek Fitness in Ammerzoden, maar deze kan afhankelijk van de aangeboden sport ook elders plaatsvinden. Als dit het geval is, zal je hierover altijd voorafgaand geïnformeerd worden. 

Hoe lang duurt het Kids Gym programma?

De duur van het programma is afhankelijke van de ernst van de aandoening, de gestelde doelen en de wijze waarop het kind verzekerd is. De uiteindelijke duur zal in overleg met het kind en zijn/haar ouders worden afgestemd. Gemiddeld gezien duurt het programma ca. 6-12 maanden. 

Wat kost deelname aan het Kids Gym programma?

Kids Gym wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed. Kinderen krijgen extra vergoedingen uit de basisverzekering boven op het aanvullende pakket. Belangrijk hierbij is dat er een verwijzing vanuit de huisarts, kinderarts of specialist aanwezig is. Als je hier niet over beschikt, kan je deze op eigen initiatief ook aanvragen bij de assistente.

Het doel van Kids Gym!

Het toenemen of terugvinden van het beweegplezier 

Het bewustworden en veranderen van de leefstijl 
Het verbeteren van de fysieke en mentale fitheid 
Omgaan met eten, leren proeven en leren
keuzes te maken 

Vragen over je persoonlijke situatie?