Elleboogblessure

Een elleboog blessure ontstaat vaak na een valpartij of overbelasting. Een fysiotherapeut kan je helpen je spierkracht terug op te bouwen na een botbreuk of irritaties aan aanhechtingen te verminderen door middel van diverse oefeningen en mobilisaties.

Wat is een

Ellboogblessure

Een elleboogblessure is een letsel of schade aan de structuren rondom het ellebooggewricht. Deze blessures kunnen verschillende oorzaken hebben en variëren in ernst. Ze kunnen invloed hebben op spieren, pezen, gewrichtsbanden, botten of zenuwen in en rondom de elleboog. Elleboogblessures kunnen het gevolg zijn van trauma, overbelasting, herhaalde bewegingen, verrekkingen, verstuikingen, breuken of ontstekingen. Een veelvoorkomende elleboogblessure is een tennisarm/tennisellboog (laterale epicondylitis)

Overzicht elleboogblessures

Hieronder vind je een aantal van de meest voorkomende elleboogblessures.
Heb je vragen over jouw klachten? Of staan jouw klachten er niet tussen? Laat een van onze fysiotherapeuten ernaar kijken!

Binnenband letsel elleboog

Wat is letsel aan de binnenband van de elleboog?
In de onderarm liggen de ellepijp en het spaakbeen, de binnenband van de elleboog verbindt het bot van de bovenarm aan de ellepijp. De stabiliteit van het ellebooggewricht komt voor de helft uit het gewrichtkapsel, de binnenste- en de buitenste band. De binnenband zorgt met name voor zijwaartse stabiliteit, wat van groot belang is bij werp- en bovenhandse bewegingen. Wanneer deze band slapper wordt, ontstaat pijn en instabiliteit aan de binnenzijde van de elleboog.

Hoe ontstaat letsel aan de binnenband van de elleboog?
De oorzaak van binnenbandletsel is vaak het uitvoeren van herhaaldelijke bovenhandse worpen of de elleboog overstrekt wordt. En komt daarom veel voor bij honkballers, maar ook bij andere sporten waar bovenhands geworpen moet worden zoals handbal, korfbal en tennis. Zeker wanneer er wordt gegooid met een verkeerde techniek kan er overbelasting van de binnenband ontstaan. Klachten kunnen geleidelijk of acuut ontstaan. Bij acuut letsel ervaar je meestal een knap op het moment dat het gebeurt en meteen pijn achteraf.

Symptomen van letsel aan de binnenband van de elleboog
Tijdens een intake zullen onze fysiotherapeuten samen met je kijken naar je klachten en aan de hand van een lichamelijk onderzoek de diagnose vaststellen. Vervolgens wordt er een persoonlijk behandelplan opgesteld om zo snel mogelijk te kunnen toewerken naar jouw doelen. Door middel van oefentherapie kunnen de spieren rondom de elleboog versterkt worden waardoor de mobiliteit en stabiliteit van de elleboog weer worden verbeterd.

Diagnose en behandeling
Onze fysiotherapeuten kunnen door middel van een intake waarbij jouw klachten worden besproken en een lichamelijk onderzoek wordt uitgevoegd vaststellen of je last heb van letsel aan de binnenband van de elleboog. Tijdens de bandeling worden verschillende methoden toegepast. Zo zal oefentherapie de belastbaarheid van de elleboog weer verhogen en functionele training helpen bij het terugkeren bij het sporten. Ook zullen onze fysiotherapeuten je adviseren over de juiste houding en technieken om herhaling van deze blessure te voorkomen.

Bursitis olecrani

Wat is bursitis olecrani?
Bursitis olecrani, ook bekend als elleboogbursitis, is een ontsteking van de slijmbeurs aan de achterkant van de elleboog. De slijmbeurs is een met vloeistof gevulde zak die fungeert als een stootkussentje tussen het bot en de huid bij uitstekende botdelen, en helpt wrijving te verminderen tijdens bewegingen van de elleboog. Deze aandoening kan leiden tot zwelling, pijn en beperkingen in de beweging van de elleboog, wat de dagelijkse activiteiten en functionaliteit kan beïnvloeden.

Hoe ontstaat bursitis olecrani?
Bursitis olecrani kan ontstaan door herhaalde druk of wrijving op de achterkant van de elleboog, zoals bij langdurig leunen op harde oppervlakken of herhaalde elleboogbewegingen. Het kan ook het gevolg zijn van een plotselinge impact of stoot tegen de elleboog, wat kan leiden tot irritatie en ontsteking van de slijmbeurs. Ook kan de irritatie ontstaan door een bacteriële infectie die door een wondje op de elleboog naar binnen dringt.

Symptomen van bursitis olecrani?
Symptomen van bursitis olecrani zijn onder meer zwelling, gevoeligheid en pijn aan de achterkant van de elleboog. De huid kan warm aanvoelen en roodheid vertonen. De pijn kan erger worden bij het buigen of strekken van de elleboog. In sommige gevallen kan er lokaal ook een zwelling of bult zitten.

Diagnose en behandeling
Onze fysiotherapeuten kunnen helpen bij het diagnosticeren van bursitis olecrani door middel van lichamelijk onderzoek en beoordeling van je symptomen. Fysiotherapie behandelingen kunnen gericht zijn op het verminderen van de ontsteking bijvoorbeeld door middel van massage. Daarnaast kunnen wij je adviseren over houding, ergonomie en acitiviteitenaanpassing om de symptomen te verlichten en verdere irritatie van de slijmbeurs te voorkomen.

Corpus liberum

Wat is een corpus liberum?
Een corpus liberum bij de elleboog is een aandoening waarbij er een los stukje, meestal bot of kraakbeen, aanwezig is in het ellebooggewricht. Omdat het kraakbeenweefsel zijn voeding haalt uit gewrichtsvloeistof, kan het zijn dat zo’n los zwervend stukje kraakbeen na verloop van tijd groter wordt.

Hoe ontstaat een corpus liberum?
Bij kinderen kan het ontstaan door slechte doorbloeding van het bot, waardoor een stukje bot met kraakbeen afbreekt. Bij ouderen kan het als gevolg van artrose ontstaan. Doordat de kwaliteit van het kraakbeen verminderd kunnen kleine stukjes afbrokkelen. Maar het kan ook, op elke leeftijd, ontstaan als gevolg van een val op of plostelingen beweging van de elleboog.

Symptomen van een corpus liberum
Symptomen van corpus liberum bij de elleboog zijn onder meer pijn, zwelling en beperkingen in de beweging van de elleboog. Het losse stukje kan vast komen te zitten tussen de gewrichtsoppervlakken, wat kan leiden tot blokkeringen van de elleboog en beperkingen in de beweging. In sommige gevallen kan het losse stukje zelfs zichtbaar of voelbaar zijn onder de huid. Het kan ook voorkomen dat de klachten soms wel en dan weer niet aanwezig zijn, omdat het zwervend stukje zich in het gewricht kan verplaatsen.

Diagnose en behandeling
Tijdens de intake met een van onze fysiotherapeuten zullen we aan de hand van jouw klachten proberen te achterhalen of je last hebt van corpus liberum. Doormiddel van een lichamelijk onderzoek kunnen we de beweging van het ellebooggewricht analyseren. Mocht het niet helemaal duidelijk zijn of je last hebt van een corpus liberum, kan een röntgenfoto uitsluitsel geven. Het kan zijn dat een operatie nodig is om het stukje weg te halen om zo schade aan het ellebooggewricht te voorkomen. Na de operatie kan een behandeling bij een fysiotherapeut zorgen voor herstel van mobiliteit en kracht van de elleboog.

Cubitale tunnel syndroom

Wat is cubitale tunnel syndroom?
Cubitale tunnen syndroom is een aandoening waarbij de zenuw die door de cubitale tunnel loopt (nervus ulnaris) bekneld of geïrriteerd raakt.

Hoe ontstaat cubitale tunnel syndroom?
Cubitale tunnel syndroom kan ontstaan door herhaalde druk op de zenuw, zoals bij langdurig buigen van de elleboog, herhaalde elleboogbewegingen of langdurig leunen op de elleboog. Dit kan tijdens je werk, sport, hobby of slaap gebeuren. Ook kan het ontstaan na een val op je elleboog.

Symptomen van cubitale tunnel syndroom
Het gevoel wat kan ontstaan is vergelijkbaar met het gevoel wat je hebt na het stoten van je elleboog, waarbij er tintelingen en pijn aan de pinkzijde van de onderarm optreden. Deze symtomen kunnen verergeren bij het buigen van of druk zetten op de elleboog waarbij de zenuw bekneld raakt.

Diagnose en behandeling
Tijdens een intake met een van onze fysiotherapeuten wordt een lichamelijk onderzoek uitgevoerd. Hierbij worden een paar test uitgevoerd die druk op de geïrriteerde zenuw uitoefenen om vast te stellen dat je last hebt van cubitale tunnel syndroom. Bij de behandeling is rust van de elleboog belangrijk. Ook kan oefentherapie helpen om druk op de zenuw te verminderen. Daarnaast kan dit helpen bij herstel van mobiliteit, kracht en functioneren van de elleboog en de hand.

Elleboogkneuzing

Wat is een elleboogkneuzing?
Een elleboogkneuzing treedt op wanneer de onderhuidse haarvaten in het ellebooggebied beschadigd raken als gevolg van een val of stoot. Deze haarvaten zijn kleine bloedvaatjes die diep in het weefsel van de elleboog doordringen. Wanneer ze beschadigd zijn, lekt er bloed uit de haarvaten, wat resulteert in zwelling, bloeduitstorting of een blauwe plek.

Hoe ontstaat een elleboogkneuzing?
Een elleboogkneuzing kan worden veroorzaakt door bijvoorbeeld een val of een stoot op het ellebooggebied.

Symptomen van een elleboogkneuzing?
Symptomen kunnen onder meer pijn, zwelling, blauwe plekken en gevoeligheid bij beweging omvatten.

Diagnose en behandeling
Tijdens de intake zullen onze fysiotherapeuten onderzoeken of het daadwerkelijk om een kneuzing gaat of dat er mogelijk meer aan de hand is, zoals een botbreuk. Het koelen van het gebied kan helpen om de pijn te verminderen. Over het algemeen zal de kneuzing vanzelf binnen enkele weken genezen. Onze therapeuten kunnen je begeleiden bij specifieke oefeningen om de spieren rondom de elleboog te versterken en het herstel te bevorderen.

Elleboog impingement

Wat is een elleboog impingement?
Een elleboog impingement is een inklemming van weefsel. Hierbij raakt het weefsel klem tussen de botten van het bovenarm en de onderarm wat pijn veroorzaakt in het ellebooggebied.

Hoe ontstaat elleboog impingement?
Doordat de bovenarm en onderarm samenkomen in het ellebooggewricht. Als het weefsel wat geïrriteerd raakt door bijvoorbeeld overbelasting, kan het dikker worden en klem gaan zitten tussen de botten van de bovenarm en onderarm bij heffen of bewegen van de elleboog. Ook kan slapheid van de binnenband van de elleboog leiden tot een inklemming van het weefsel aan de achterzijde van de elleboog. Deze slapheid kan ontstaan door overbelasting van de binnenband, door sport of werk.

Symptomen van elleboog impingement
Symptomen van een elleboog impingement zijn vaak een stijve arm en pijn rondom de elleboog. Soms is het lastiger om de elleboog te strekken. Ook kan je een ploppend geluid horen als je de elleboog strekt.

Diagnose en behandeling
Na een intake waar door middel van een lichamelijk onderzoek en omschrijving van je klachten wordt vastgesteld dat je last hebt van een elleboog impingement, ga je samen met een van onze fysiotherapeuten een persoonlijk behandelplan opstellen. Mogelijke behandelingen zijn oefentherapie om de pijn te verminderen en spierfunctie en beweeglijkheid van het ellebooggebied te verbeteren.

Golfarm

Wat is een golfarm?
Een golfarm, ook bekend als mediale epicondylitis, is een aandoening die wordt gekenmerkt door pijn en ontsteking aan de binnenzijde van de elleboog. Het treedt op wanneer de pezen die aanhechten aan de binnenste elleboogknobbel ontstoken raken als gevolg van overbelasting of herhaalde belasting, zoals bij golfen, tennissen, tillen of herhaaldelijk gebruik van de pols en hand. Ondanks dat het een golfarm heet, heeft slecht een klein deel van de mensen deze blessure door golf.

Hoe ontstaat een golfarm?
Een golfarm ontstaat meestal geleidelijk door herhaalde bewegingen of overbelasting van de spieren en pezen die aanhechten aan de binnenste elleboogknobbel. Deze knobbel zorgt ervoor dat je polsen en vingers kunt buigen. Doordat er continue spanning komt op de spieren, raken de peesaanhechtingen geïrriteerd. Deze irritatie kan optreden bij activiteiten zoals golfen, waarbij herhaalde pols- en handbewegingen nodig zijn, of bij werkzaamheden die herhaalde hand- en polsbewegingen vereisen, zoals tillen, typen of schilderen.

Symptomen van een golfarm
Symptomen van een golfarm zijn onder meer zeurende pijn, gevoeligheid en zwelling aan de binnenzijde van de elleboog. De pijn kan uitstralen naar de onderarm en pols, vooral bij het buigen of strekken van de elleboog, het tillen van voorwerpen of het maken van krachtige hand- en polsbewegingen. Maar ook het maken van een vuist, of onderhands tillen kan klachten geven. De symptomen kunnen geleidelijk verergeren na verloop van tijd.

Diagnose en behandeling
Een fysiotherapeut kan helpen bij het diagnosticeren van een golfarm door middel van lichamelijk onderzoek en beoordeling van jouw symptomen. Daarna kan door middel van oefentherapie gewerkt worden aan spierversterking van de flexoren in de onderarm en met behulp van rekoefeningen de druk op deze flexoren worden verminderd, om zo herstel te bevorderen.

Tennisarm

Wat is een tennisarm?
Een tennisarm, ook bekend als laterale epicondylitis, is een aandoening die wordt gekenmerkt door pijn en ontsteking aan de buitenzijde van de elleboog. Het treedt op wanneer de pezen die aanhechten aan de buitenste elleboogknobbel ontstoken raken als gevolg van overbelasting of herhaalde belasting, zoals bij tennis, schilderen, tillen of andere activiteiten die herhaalde pols- en handbewegingen vereisen. Ondanks dat het een tennis heet, heeft slecht een klein deel van de mensen deze blessure door tennis.

Hoe ontstaat een tennisarm?
Een tennisarm ontstaat meestal door herhaalde bewegingen of overbelasting van de spieren en pezen die aanhechten aan de buitenste elleboogknobbel. Dit kan optreden bij sporten zoals tennis, waarbij herhaalde pols- en handbewegingen nodig zijn, of bij werkzaamheden die herhaalde hand- en polsbewegingen vereisen, zoals schilderen, tillen of computergebruik. Door het herhaaldelijk aanspannen van de onderarm extensoren, staat er langdurige spanning op het peesweefsel en het botvlies.

Symptomen van een tennisarm
Symptomen van een tennisarm zijn pijn aan de buitenzijde van de elleboog, ter hoogte van de harde knobbel aan de buitenkant. Maar ook krachtverlies en pijn bij het maken van een vuist kunnen duiden op een tennisarm. De pijn kan uitstralen naar de onderarm en pols, vooral bij het buigen of strekken van de elleboog. In sommige gevallen is het rekken van de onderarm extensoren pijnlijk. Wacht niet te lang met hulp in te schakelen bij een tennisarm, het kan namelijk chronisch worden waardoor klachten maanden tot jaren kunnen aanhouden.

Diagnose en behandeling
Tijdens de intake met een van onze fysiotherapeuten zullen we aan de hand van jouw klachten proberen te achterhalen of je last hebt van een tennisarm. Hierbij worden een paar simpele tests uitgevoerd die pijnklachten geven die typisch bij voor een tennisarm zijn. Tijdens de behandeling kunnen onze fysiotherapeuten manuele therapie toepassen om bewegingsvrijheid van het ellebooggewricht te verbeteren en de spanning van de omliggende spieren en pezen te verminderen. Daarnaast kan oefentherapie kracht, flexibiliteit en stabiliteit van de spieren rond de elleboog verbeteren. Ook geven onze fysiotherapeuten je advies om overbelasting en herhaling van deze blessure te voorkomen.

Maak vandaag nog je afspraak

en we helpen je bij het verbeteren van je welzijn!