Privacybeleid

Fysiotherapie Uniek

Het in behandeling nemen van cliënten brengt het delen van persoonsgegevens met zich mee. Hier gaat Fysiotherapie Uniek uiterst zorgvuldig mee om. Onderstaand vindt u de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan en welke acties noodzakelijk zijn om U in behandeling te kunnen nemen en gelijktijdig te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen als zorginstelling. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze verklaring dan verzoeken wij U vriendelijk om contact met ons op te nemen.

Identiteit

Bedrijfsnaam: Fysiotherapie Uniek

KvK-nummer: 76811727

Adres: van Milstraat 1a, 5324 AX Ammerzoden

Telefoonnummer: 073 208 22 22

E-mailadres: info@fysiotherapie-uniek.nl

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Verwerking persoons- en medische gegevens ten behoeve van het verlenen van zorg en communicatie met andere BIG-Geregistreerde zorgverleners, zorgverzekeraars en als met expliciete toestemming het delen van geanonimiseerde data voor kwaliteits- en/of marketingdoeleinden.

Rechtsgronden verwerking persoonsgegevens

Wettelijke rechtsgronden:

• Voor paramedische praktijkvoering is de grondslag voor het verzamelen van de gegevens noodzakelijk voor het nakomen van wettelijke verplichtingen. Dossiervoering is onder meer vastgelegd inde WGBO en de in Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg.

! Voor bovenstaande is goedkeuring en aanvinken van goedkeuring patiënt in EPD voldoende.

Niet wettelijke rechtsgronden:

• Het uitzetten van PREM (kwaliteitsmetingen/patiënt tevredenheid onderzoeken)

• Het aanleveren van geanonimiseerde data aan het KIB/LDF en Keurmerk Fysiotherapie namens het NIVEL

• Marketingdoeleinden zoals nieuwsbrief en andere mailings.

! Voor bovenstaande is een expliciete goedkeuring vereist.

Het niet of niet juist verstrekken van persoonsgegevens

Wanneer client niet of niet juiste gegevens aan Fysiotherapie Uniek verstrekt ten behoeve van het nakomen van wettelijke en/of financiële verplichtingen kan Fysiotherapie Uniek niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet of niet volledig nakomen van haar verplichtingen of miscommunicatie met client of andere zorgverleners. Eveneens is het mogelijk dat Fysiotherapie Uniek cliënt niet in behandeling kan nemen bij het niet volledig en correct aanleveren van zijn of haar persoonsgegevens

Duur van opslag c.q. bewaartermijn

Conform WGBO voor de duur van 15 jaar ‘of zoveel langer als uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit’.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van persoonsgegevens of toestemming

Cliënt heeft recht op bovenstaande acties betreffende haar persoonsgegevens binnen onze organisatie, indien gewenst kan patiënt een verzoek indienen via info@fysiotherapie-uniek.nl

Recht betreffende het indienen van een klacht

Client kan ten alle tijden een klacht indienen over de omgang van haar persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of bij onze organisatie. Bij de praktijk kan dit op mailadres info@fysiotherapie-uniek.nl, bij de autoriteit persoonsgegevens kunt u informatie vinden via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Manier van verkrijgen van gegevens

Gegevens kunnen door client zelf aangedragen worden of met goedkeuring opgevraagd worden in de Gemeentelijke Basis Administratie of via het Vecozo Systeem voor verzekeringsgegevens.

Categorieën ontvangers persoonsgegevens

SaaS Oplossing | Oplossing elektronisch patiënten dossier | World of Health B.V.

SaaS Oplossing | Kwaliteitsmetingen | Mediquest B.V.

Zorgverzekeraar | Verzekerde zorg | Alle zorgverzekeraars Nederland

Vecozo | Verzekerde zorg | Alle zorgverzekeraars Nederland

EPD-Mail | Zorgmail | Vanad Enovation

Extern bedrijf | Back Office Diensten | Health4Holland